Affald

Plastemballageaffald fra et hospital består af mange forskellige plasttyper. Hovedparten af plasttyperne er ikke genanvendelige i det nuværende marked for genanvendelse  – hverken teknologisk eller økonomisk.

 

Løsning: Udsortering af højværdi fraktioner

Her kan du læse om hvilke plast fraktioner til genanvendelse vi har arbejdet med på AUH og i Region Midt, og hvordan vi arbejder med at etablere hele værdikæder, hvor vi har fuld kontrol over hvor ressourcerne ender, når vi selv er færdige med at bruge dem.

Der kan opnås reduktion af CO2 emissioner ved at indsamle plast og sikre, at den indsamlede plast har en renhed og kvalitet, der gør at den rent faktisk kan og bliver genanvendt. Jo renere plasten er, jo højere pris kan man få for den. De plasttyper til genanvendelse, som der er størst efterspørgsel på i Europa er:

  • Polypropylyn (PP)
  • Low Density Polyethylen (LDPE)
  • High Density Polyethylen (HDPE)
  • Polyethylen Terephthalate (PET)

De enkelte plasttyper har størst værdi i forhold til genanvendelse hvis de indsamles separat. Men PP, LDPE og HDPE har en kemisk sammensætning som gør, at det faktisk kan genanvendes sammen, da de alle er polyofiner. LDPE findes ofte som blød folie og fungerer bedst hvis det indsamles for sig, da det bløde materiale ikke fungerer godt sammen med hård plast i genanvendelsesprocessen.

PP og HDPE kan indbringe et sted mellem 500 og 3000 kr./ton hvis det er rent og korrekt udsorteret. Til sammenligning koster det ca. 1200 – 2400 kr./ton at få fjernet blandet plastemballageaffald!

Kontrol med hele værdikæden

Her kan du læse, om hvilke plastfraktioner til genanvendelse vi har arbejdet med på AUH og i Region Midtjylland, og hvordan vi arbejder med at etablere hele værdikæder, hvor vi har fuld kontrol, over hvor ressourcerne ender, når vi selv er færdige med at bruge dem.

Der kan opnås reduktion af CO2-emissioner ved at indsamle plast i en renhed og kvalitet så den bliver genanvendt. Jo renere plasten er, jo højere pris kan man få for den. De plasttyper til genanvendelse, som der er størst efterspørgsel på i Europa er:

  • Polypropylyn (PP)
  • Low Density Polyethylen (LDPE)
  • High Density Polyethylen (HDPE)
  • Polyethylen Terephthalate (PET)

De enkelte plasttyper har størst værdi i forhold til genanvendelse, hvis de indsamles separat. Men PP, LDPE og HDPE har en kemisk sammensætning, som gør, at det også kan genanvendes sammen LDPE findes dog ofte som blød folie, der bedst indsamles for sig, da det bløde materiale ikke fungerer godt sammen med hård plast i genanvendelsesprocessen.

Under de rigtige betingelser kan genanvendelse gøre plastaffald til en indtægt i stedet for en udgift. PP og HDPE kan indbringe et sted mellem 500 og 3000 kr./ton, hvis det er rent og korrekt udsorteret. Til sammenligning koster det ca. 1200 – 2400 kr./ton at få fjernet blandet plastemballageaffald.

Eksempler på udsortering af højværdiplast