Ændring af adfærd

Det mest ressourceeffektive er helt at undgå unødvendigt forbrug – eller spild. Det kan bl.a. gøres ved at ændre adfærden.

Løsning: Reduktion af forbrug – ændret adfærd

Her kan du læse om, hvorfor Region Midtjylland prioriterer reduktion af affald højere end genanvendelse, og du kan læse om et par konkrete eksempler på reduktion af forbruget af plast.

Genanvendelse vs. forebyggelse

Blandt det sundhedsfaglige personale er der stor vilje til at gøre noget for miljøet – fx ved at sortere emballageplast, som man måske kender det hjemme fra sin egen husholdning. De cirkulære principper viser imidlertid, at det mest ressourceeffektive er helt at undgå unødvendigt forbrug – eller spild. Det giver både en lang række miljøfordele og den største økonomiske fordel, som tabellen nedenfor illustrerer.

I en travl hospitalshverdag med fokus på patientsikkerhed og hygiejne bliver der hver dag truffet mange små og store valg. Disse valg har betydning for forbruget og dermed miljøet i bred forstand. Nogle af valgene kan ændres uden betydning for patienter, men til fordel for miljø og økonomi.

Som den kortlægning, der blev gennemført på AUH i 2016, viste, er emballageplast på hospitaler en kompleks størrelse. Meget af den nuværende emballageplast kan ikke kan genanvendes, og blandt de emballagetyper, der kan genanvendes, kan flere ikke genanvendes sammen.

Sammensætningen af emballageplast på AUH fundet ifm. kortlægning november 2016

Læs mere om kortlægningen på AUH

Nedenstående tabel indikerer, at den økonomiske gevinst ved genanvendelse er relativt beskeden. Det gælder, selv hvis man ved hjælp af ændrede krav i udbud sikrede, at en større del af emballagen kunne genanvendes.

Til gengæld kan øget anvendelse af genanvendt plastmateriale i sekundær og tertiær emballage reducere CO2-emissionen med ca. 40-50 %.

Økonomisk gevinst ved genanvendelse og reduktion

 

Løsning:

  • Nuværende sammensætning
Løsning:

  • Reduceret antallet polymerer
  • Genanvendelige polymerer
Løsning:

  • Nuværende sammensætning
  • 20 % reduktion af affald
Vægtet gennemsnitlig pris salg til genanvendelse 330 kr./ton 510 kr./ton
Indtægt genanvendelse 300 tons: 99.000 kr. 300 tons: 153.000 kr.
Sparet affaldsbehandling 300 tons: 192.000 kr. 300 tons: 192.000 kr. 20 % af 5.245.ooo kr. = 1.049.000 kr.
Sparet i alt 291.000 kr. 345.000 kr. 1.049.000 kr.

Eksempler på reduceret forbrug