Indkøb

Læs om hvordan man stiller CØ-krav

Her kan du læse om de generiske krav til plastemballage af medicinsk udstyr, Region Midtjylland har udviklet, og hvordan vi har testet dem i en række konkrete udbud.

Formål

Formålet er at bidrage til mere ressourceeffektive emballager ved at:

 • reducere omfang og vægt af emballage, så affaldsmængder kan reduceres
 • reducere antallet af plasttyper, der anvendes i en emballage.
 • reducere kompleksiteten af en emballage
 • forbedre mærkning med henblik på øget genanvendelse af emballager

Generiske krav til plastemballager

De generiske krav er udviklet med henblik på medicinsk udstyr, men er også i overensstemmelse med krav til fx fødevarer og forbrugerprodukter, som stilles/udvikles i andre brancher.

Følgende krav er udviklet i Materialestrømsprojektet, og kan anvendes af alle:

 • Reducér materialeforbruget mest muligt, ved at stille krav om:
  • Minimere vægt og omfang
  • Brug af genanvendte materiale i sekundær og tertiær emballage ved produkter, hvor der kræves tre lag emballage
 • Efterspørg genanvendelige plastmaterialer, ved at stille krav om:
  • Emballager af kun én polymer
  • Emballager der er laver af PP, PE eller PET
  • Emballagen er markeret med genanvendelsessymbol
 • Undgå genanvendelsesproblemer med krav om, at følgende plastmaterialer ikke anvendes:
  • PVC
  • Laminater
  • Kombinationer af papir og plastik