Kortlægning af materialestrømme

 

Om kortlægningen

Her kan du læse du om, hvordan kortlægningen af emballageplast på AUH praktisk blev tilrettelagt, samt overvejelser om kontaminering og renhed, og om kortlægningens afgrænsninger. Du kan læse detaljeret om, hvor meget ren plast der kunne udsorteres fra forskellige afdelinger på AUH, og hvilke plasttyper der blev fundet.

Du kan få adgang til den udviklede database, så du evt. kan bruge den til dine egne analyser. Kortlægningen gav indsigt i den meget sammensatte karakter af plastemballageaffald fra et hospital, og har dannet grundlag for videreudviklingen af AUH’s affaldsstrategi, for platformen for dialog med værdikæden og for de krav, der stilles i indkøb.

Det får du:

 • Inspiration
  Inspiration til at tilrettelægge en kortlægning af plastemballage – eller en anden materialestrøm på et hospital
 • Database
  Adgang til en database, der gør det lettere at analysere plast fra jeres kortlægning og sammenligne på tværs af hospitaler
 • Viden
  Detaljeret viden om, hvilke mængder og typer plastemballageaffald man kan finde på et hospital
 • Input til kortlægning
  Input til kortlægning af værdikæden og viden om, hvilke leverandører der leverer mest af dit affald

Hvis du vil vide mere

Læs mere om resultaterne af kortlægningen på AUH

Læs mere om hvordan man kortlægger materialestrømme i procesguiden

Formål

Formålet med kortlægningen af emballageplast på Aarhus Universitetshospital (AUH) i 2016 var at undersøge følgende:

 • Er det muligt for det kliniske personale at udsortere ren emballageplast i klinikken?
 • Hvilke typer plastemballage kan man forvente at finde på tværs af et udsnit af forskellige afdelinger på et hospital?
 • Kan den rene emballageplast, der findes på et hospital, genanvendes samlet?
 • Hvilke barrierer og muligheder findes i emballageplasten i forhold til at øge genanvendelsesprocenten på et hospital som AUH?

Forudsætninger