Her kan du læse, om hvordan værdikæden blev involveret i arbejdet med et konkret produkt, nemlig skyllevæsker.

Vi arbejdede med en værdikæde, som bestod af:

  • tre store globale virksomheder, som tilsammen stort set kontrollerer verdensmarkedet for skyllevæsker: B Braun, Baxter og Fresenius Kabi
  • underleverandører af emballage og råmaterialer til plastfremstilling
  • danske produktdistributører
  • AUH som bruger af produktet
  • AUH’s affaldsaftager, som i dette tilfælde er Stena Recyclin
  • den danske plastgenanvender Aage Vestergaard Larsen.

På den indledende workshop blev flere produkter med forskellige designudfordringer præsenteret for værdikæden. Flasker til skyllevæske blev valgt som den designudfordring, der var opbakning til at arbejde videre med. De tre globale leverandører deltog alle på workshoppen og i valget af designudfordringer.

De tre globale spillere blev umiddelbart efter den indledende workshop inviteret til at deltage med et af dem udvalgt team i en serie af workshops (Trin I og II beskrevet her). Med deltagelse i de individuelle worshops skete også et skifte fra at tale om designudfordringer generelt til specifikt at tale om de konkrete virksomheders konkrete produkter, og om kommercielle muligheder i en mere cirkulær forretningsmodel for de konkrete produkter.

Alle de tre leverandører af flasker til skyllevæske blev inviteret til det første Roundtable med temaet: Undersøg værdien. Roundtable I blev afviklet over 1-2 dage på et lille hotel tæt på Kastrup Lufthavn, så det var nemt for de deltagerne at flyve ind og ud.

For at få hele den konkrete værdikæde repræsenteret i de individuelle workshops, deltog en sygeplejerske fra enten AUH eller Hvidovre samt AUHs affaldsbehandler, Stena Recycling i alle workshops. Efter aftale deltog også genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergård Larsen i dele af processen. Ikke alle virksomheder deltog i hele processen.

Læringer