Dialog med markedet

Læs om hvordan man etablerer og gennemfører dialogen med markedet

Her kan du læse om hvordan vi har samarbejdet med vore kolleger i nabolande om at komme til enighed om fælles generiske krav til emballage af medicinsk udstyr.

International koordinering af, hvilke krav vi stiller, er afgørende, for at vi sammen kan påvirke markedet – og gøre det meningsfuldt for leverandører at investere i de nødvendige ændringer.

Løsning: Udvikling på efterspørgselssiden