Sådan tænker du cirkulært

Her kan du læse om, hvordan vi har omsat principperne fra cirkulær økonomi til en konkret indsats om plastemballage. Mange af erkendelserne er også gyldige for andre typer af produkter. Foruden den miljømæssige gevinst kan flere af indsatserne som f.eks. et mindre forbrug af produkter have den direkte konsekvens, at de sparer penge.

Figuren her illustrerer forskellige niveauer af indsatser, der kan øge cirkulariteten.