Sådan gjorde vi

Her kan du læse om de praktiske og konkrete resultater og erfaringer fra Materialestrømsprojektet. Vores erfaringer peger på tre overordnede indsatsområder, som alle skal i spil – og spille sammen – hvis man skal lykkes med at opnå en større grad af ressourceeffektivitet på et hospital:

Indkøb

Udfordringer
Emballageplast er en ekstrem sammensat fraktion og er ikke mærket med henblik på genanvendelse. Markedet for medicinsk emballageplast er globalt og stærkt reguleret, bl.a. gennem Medical Device Direktiv  og flere ISO Standarder.

Handlemuligheder
For at blive i stand til at skabe forandringer gennem indkøbskrav på et globalt marked, er det afgørende at samarbejde internationalt på efterspørgselssiden. Både for at få tilstrækkelig markedskraft, men også for at leverandørerne oplever en ensartethed i kravene, som gør det finansielt fornuftigt for dem, at foretage de nødvendige ændringer og investeringer.

Adfærd

Udfordringer
Både klinik og logisitik er påvirket af meget udpaknings- og transportarbejde af udstyr og -forbrugsvarer, herunder store mængder engangsudstyr. Intern logistik er ikke optimalt gearet til kildesorteret indsamling.

Handlemuligheder
Den daglige adfærd i klinikken har meget stor betydning for, hvor mange ressourcer og hvor meget affald der genereres. Det er meget vigtigt at få tilrettelagt logistikken så optimalt som muligt, så omkostninger til bortskaffelse minimeres.

Affald

Udfordringer
Samlet er emballageplast fraktionen ikke egnet til genanvendelse. Plast indsamlet til genanvendelse ender ofte i Asien.

Handlemuligheder
I Region Midt har vi valgt kun at sortere de typer af plast, som kan genanvendes inden for regionens egen geografi, og som giver økonomisk overskud.

 

Læs mere om de handlinger og løsninger, vi har arbejdet med, samt de mere langsigtede perspektiver på siderne her.

Du får:

  • Indsigt i hvordan vi arbejder med dialog og udvikling med markedet
  • Adgang til resultater fra internationale netværk som Region Midtjylland er en del af
  • Viden om hvilke krav vi stiller til emballage og kemikalier i udbud
  • Indsigt i hvordan vi arbejder med reduktion af affald gennem ændret forbrug
  • Indsigt i de beregninger der ligger bag optimering af logistik
  • Indblik i AUH’s plast affaldsstrategi og hvordan vi arbejder med  hele værdikæden for at skabe konkret værdi