Plast har en central rolle i sundhedsvæsenet; mange plastprodukter er livreddende, som fx sprøjter og IV-infusionssæt. Dertil kommer, at plastemballage er med til at bevare steriliteten af produkter, som skal ind i patienters kroppe.

Plast yder et vigtigt bidrag til patientsikkerhed, men forbruget af plast i sundhedssektoren kan reduceres. Det skal sikres, at den nødvendige plast håndteres bedst muligt og belaster mennesker og miljø mindst muligt.

Skadelige kemikalier i plast

Plast findes i forskellige typer og er tilsat farver, stabilisatorer og blødgørere. Mange af disse stoffer er toksiske og kan lække fra produktet under anvendelse eller kræver særlige forholdsregler i produktionsprocessen.

Bisphenol A

Bisphenol A er et eksempel på et skadeligt stof, som kan findes i katedre, slanger, sprøjter og hæmodialyse, kontaktlinser m.m. Bisphenol A er mistænkt for at være et hormonforstyrrende stof og kan forårsage/medvirke til nedsat fertilitet med mere.

Læs mere om bisphenol A på mst.dk

PVC

Et andet stof, som bl.a. anvendes til at blødgøre PVC, er DEHP. DEHP er et af de hormonforstyrrende phthalater, som bl.a. kan give skader i det reproduktive system og leverkræft. Danmark har siden 2009 haft en strategi for udfasning og mærkning for de phthalater, der er hormonforstyrrende. I Danmark er der udarbejdet en liste over PVC-fri produkter til sundhedssektoren.

Læs mere om PVC på mst.dk

At det betyder noget for patienternes helbred, hvilket udstyr man anvender, ses i en undersøgelse fra Tyskland, som viste, at forekomsten af leverproblemer blandt nyfødte (cholestasis) faldt fra 50 % til 13 %, da PVC-infusionssæt til intravenøs ernæring, blev erstattet med PVC-fri infusionssæt.

Læs den tyske undersøgelse

Bortskaffelse af plast

Det meste plastemballageaffald i Danmark inkl. dagrenovationen fra hospitaler bliver bortskaffet ved forbrænding, hvor energien i plasten udnyttes til el og varme. Røgen renses for diverse skadelige stoffer, men der er et ikke ubetydeligt CO2 udslip fra forbrænding af den fossile plast. I Danmark bliver ca. 20 % (eller 0,5 mio. ton) af det forbrændte affald til slagge og andre former for restprodukter. De mest giftige restprodukter, som indeholder bl.a. dioxin og tungmetaller, deponeres i fjeldgruber i Oslofjorden.

Læs mere om restprodukter fra forbrænding af plast på affald.dk

Det kan du gøre

Øget genanvendelse af plast får stor opmærksomhed som en del af løsningen på plastkrisen. Men vi kan ikke genanvende os ud af plastkrisen. Globalt bliver kun ni % af al plast genanvendt, og mange plastprodukter og emballager kan ikke genanvendes af tekniske eller markedsmæssige grunde.

Læs mere om brug og genbrug af plast på ScienceMag.com

Det kan du gøre i klinikken:

  • Reducere forbruget der hvor det er muligt
  • Fjerne unødvendige produkter
  • Reducere spild fx i forbindelse med udpakning
  • Styrke genanvendelse gennem god sorteringspraksis
  • Efterspørge genanvendelige produkter og genanvendelig emballage
  • Undgå produkter og emballage der består af PVC og Styren
  • Undgå emballage der består af laminater (flere slags plast)
  • Undgå emballage der består af kombination af flere slags materialer (fx papir og plast)