De seks mest almindelige plasttyper, både i husholdninger og hospitalssektoren, er PET, HDPE, PVC, LDPE, PP og PS.

Al plast består af polymerer. En polymer er et makromolekyle sammensat af mange ens byggesten kaldet monomerer. Forskellige polymerer danner forskellige typer plast, og der findes over 3.000 typer. Plast er menneskeskabte materialer, som primært fremstilles af olie og naturgas.

Mærkning af plasttype bliver obligatorisk i EU fra 2024, og det vil gøre det lettere at bortskaffe plasten korrekt. Nogle plasttyper er mere problematiske end andre i forhold til miljøpåvirkning og toksisk risikoprofil.

Vær opmærksom på, at trekant-symbolet ikke betyder, at plasten er genanvendelig. Symbolet viser blot, hvilken polymer eller hvilke polymerer der er anvendt i plasten.

Her kan du læse om de mest anvendte plasttypers miljøpåvirkning og tosksiske risikoprofil:

PET: Polyethylen terephthalete

PET er den mest almindelige plasttype inden for fødevareemballage og drikkevarer, men findes også i vid udstrækning inden for medicoemballage. PET er fuldt genanvendelig, og i modsætning til alle andre plasttyper kan PET’s egenskaber bevares i genanvendelsesprocessen.

Sundheds- og miljøriscici for PET er giftstoffer fra monomerer og effekterne ved udvinding af råstoffer og energiforbrug ved produktionen. Særligt inden for fødevarer er der et stort forbrug af engangsemballage af PET, f.eks. engangsbeholdere til salat og smørrebrød i kantiner, forpakninger af stenter m.fl.

HDPE (også benævnt PE-HD): High density polyethylen

Polyethylen er en af de plasttyper, der fremstilles mest af. Polyethylen har færrest toksiske effekter i sin livscyklus. PE laves på basis af naturgas, og udvinding af naturgas, som også er en fossil ressource, har store effekter i de områder, hvor gassen udvindes, særligt hvis det foregår i sensitive områder, som Arktis. HDPE findes typisk i fx emballager til ’særlige næringsblandinger’, emballager af dialysevæske og intravenøse væsker.

PVC (også benævnt V): Polyvinyl chloride

PVC fremstilles også i store mængder og er den mest toksiske plast med betydelige risici i både produktion, anvendelse og bortskaffelse. PVC indeholder klorid, som er kræftfremkaldende, og forarbejdningen af PVC kan involvere kviksølv og asbest. Både produktion og forbrænding af PVC danner giftigt dioxin og svovldioxin.

Det er nødvendigt at tilsætte farlige tilsætningsstoffer, som fx phtalater, i blød PVC for at gøre PVC til et brugbart produkt.

Blød PVC bliver næsten aldrig genanvendt. Ikke desto mindre finder man stadig en del PVC i f.eks. køkkenfilm og i en del slanger, særligt til nyfødte og for tidligt fødte. Og det er et paradoks, fordi nyfødte er særligt sårbare over for produkter, der indeholder PVC.

LDPE (også benævnt PE-LD): Low density polyethylen

LDPE er kemisk det samme som HDPE, men er fremstillet på en lidt anderledes måde for at få et mere fleksibelt og let produkt. Typisk er plastposer fremstillet af LDPE. LDPE er billigt, genanvendeligt og meget lidt toksisk. LDPE i sundhedsvæsenet findes typisk i transportfilm rundt om paller med varer og i mange peel-packs, som er den primære emballage om mange sterilprodukter.

PP: Polypropylen

Ligesom Polyethylen fremstilles Polypropylen i ret store mængder og har et ret lavt toksisk risikoniveau gennem hele materialets livscyklus, bortset fra udvinding af råstoffet; olie. PP kan genanvendes og har mange anvendelsesområder, fx er mange skyllevæsker emballeret i flasker af PP.

PS: Polystyren

Polystyren eller EPS (ekspanderet polystyren) – også kendt som flamingo – har meget høje isolerende egenskaber og anvendes bredt i konstruktioner, fødevareemballage og også inden for medicinsk udstyr. Stoffet, som anvendes til fremstilling af polystyren, er meget giftig i fremstillingsfasen, men ikke i anvendelsesfasen. Engangsdrikkebægre og fødevarebeholdere af EPS bliver forbudt i EU fra 2021. Engangskopper til drikkeautomater og termokopper, som findes på hospitaler til anvendelse hos både patienter, pårørende og personale, er ofte fremstillet af polystyren.

Andet – tallet i trekanten kan være 7-19

Denne kategori indeholder mange typer plast, som ikke indgår i de øvrige kategorier. Plast i denne kategori kan typisk ikke genanvendes, fordi der er mange forskellige typer plast blandet sammen.