Der er stor forvirring om bioplast, og det er en udbredt antagelse, at bioplast kan nedbrydes i naturen og er mere miljøvenligt end plasttyper baseret på fossile ressourcer.

Begrebet bioplastik dækker over flere ting. Det kan opdeles i tre grupper:

  1. Biobaseret og ikke-bionedbrydelig
  2. Biobaseret og bionedbrydelig
  3. Fossilt-baseret og bionedbrydelig

Biobaseret plast

Biobaseret plast er plast, der er fremstillet på grundlag af biomasse, som fx sukker. Denne type plast kan produceres med præcis de samme kemiske egenskaber, som fossilt baseret plast.

Noget biobaseret plast kan, alt efter hvordan det er fremstillet, genanvendes sammen med fossilt baseret plast.

Bionedbrydelig plast

Kan i princippet nedbrydes på forskellige måder, fx industriel kompostering under særlige forhold. Bionedbrydelig plast kan ikke genanvendes sammen med konventionel plast eller biobaseret plast.

Plast tekstiler

Der anvendes store mængder engangstekstiler i sundhedsvæsenet. Engangstekstiler er som regel fremstillet af syntetiske fibre, som indgår i forskellige former for vådservietter, mopper, afdækningsstykker og operationsbeklædning til engangsbrug. Engangsbeklædningen erstatter flergangsbeklædning og bidrager sammen med engangsafdækningsstykker til de store mængder affald, som hospitaler producerer.

Omvendt kan syntetiske fibre være et godt alternativ til bomuldsfibre. Bomuld kræver –store mængder ressourcer ved dyrkning og har en relativt høj klimabelastning.