Plast på hospitaler

Ikke-kontamineret plastemballage fra hospitaler udgør typisk 18-20 % af dagrenovationen.

Sundhedspersonalet vil som regel meget gerne bidrage til at løse de globale miljøudfordringer, der knytter sig til plastemballage. Her kan du som sundhedsfaglig person få større viden om plast, sundhed og miljø, så du kan træffe bæredygtige valg for brug og bortskaffelse af plast.

Viden på siden er indsamlet i forbindelse med Materialestrømsprojektet på Aarhus Universitetshospital, og ’A Plastic Toolkit for Hospitals’, som er udarbejdet af den globale NGO, Health Care Without Harm.