Indkøb – på tværs af værdikæden

Forberedelse af udbud

Oversigten over CØ-niveauer kan guide dig til en række af de indledende overvejelser du kan gøre i den forberedende del af en udbudsproces, og som kan bidrage til et mere ressourceeffektivt forbrug.

Du kan bruge guiden til at vurdere hvor de største potentialer for at opnå mere ressourceeffektivitet er i forhold til de målsætninger din organisation har sat, der er i det konkrete udbud du skal forberede.

Firguren her illustrerer fem typiske indsatser, som alle kan bidrage til at reducere forbruget af ressourcer. Forskellen på de forskellige typer af indsatser er, at jo mindre en ’pil’ er, jo færre ressourcer bruger man. Det er en meget vigtig pointe i Cirkulær Økonomi; nemlig at den bedste måde at bevare ressourcer på, er at forbruge så lidt som muligt!

 

CØ-niveau

Læs mere om CØ på hospitaler her

En række af disse overvejelser kan pege på behov for helt nye løsninger eller ændringer i design, og her bliver markedsdialogen vigtig.

Gå i dialog med markedet

Gennemfør markedsdialog med den eksterne værdikædes mange parter fra produktion til affaldsbehandlere.

Læs mere om markedsdialog i step 1 og step 2

Definer CØ-krav

Niveau af krav?

Når man stiller nye krav til markedet er det afgørende, at markedet får rimelig tid til at tilpasse sig de nye krav. Det er også vigtigt, at niveauet på de krav man stiller, er tilpasset så de på den ene side er tilstrækkeligt ambitiøse til at markedet bliver udfordret og udvikler sig. På den anden side er det heller ikke ønskværdigt, at kravene er så ambitiøse, at konkurrencen bliver sat ud af kraft, fordi det måske kun er en leverandør, der kan opfylde kravene.

RM/projektet har udviklet en enkel model, der på baggrund af respons dialog med brugerene og markedet kan hjælpe med at fastlægge et ambitiøst men realistisk niveau for CØ kravene.

Se Model til vurdering af markedsmodenhed og læs mere længere nede på siden.

Balancen mellem mindstekrav og konkurrenceparametre

Nye krav, som markedet ikke har mødt før, kan man med fordel stille som konkurrenceparametre første gang kravet bliver stillet. Konkurrenceparametre kan på den måde bidrage til at kommunikere de nye krav til markedet. Næste gang det pågældende produkt eller ydelse skal i udbud, kan de krav der tidligere er blevet stillet som konkurrenceparametre, stilles som mindstekrav, i det omfang man kan konstatere at de nye krav er blevet til en markedsnorm.

Se eksempler på konkrete krav om mere CØ

Samarbejde om kravene er afgørende

For at understøtte en omkostningseffektiv omstilling af markedet, er det afgørende, at de offentlige indkøbsorganisationer i videst muligt omfang, koordinerer og samarbejder om at stille de samme krav. Når markedet oplever at der er en bred kundekreds, der efterspørger de samme ændringer, vil det kommercielle incitament til at skabe den efterspurgte omstilling styrkes, og omstillingen vil kunne ske hurtigere. Hvis kravene fra forskellige kunder er konsistente og entydige, bliver det enklere og mere omkostningseffektivt at omstille.

Læse mere her om forskellige CØ samarbejdsplatforme, som Region Midt er engageret i

Model for vurdering af markedsmodenhed

Modellen for vurdering af markedsmodenhed, kan hjælpe til at vurdere niveauet og omfanget af hvilke krav der skal stillet i et konkret udbud.

Vurderingen af niveau og omfang af krav, bør selvfølgelig tage udgangspunkt i en dialog med hele brugergruppen. Men det kan også være en hjælp, at have lister med generiske krav, som tilpasses det konkrete udbud.

Generiske krav for plastemballage, der understøtter omstillingen til CØ