Handling på tværs af værdikæden

Formålet med Trin 3 er at aktivere den viden og erfaring der er opnået  i Trin 1 og 2 til konkrete handlinger den interne værdikæde, som er egen organisation.  Der er tre centrale indsatsområder, i den interne værdikæde, der skal spille sammen, hvis man for alvor skal realisere potentialerne i den cirkulære tankegang; indkøb, adfærd og affaldshåndtering.

Det får du ud af trin 3

Introduktion til hvordan du kan forberede udbud med udgangspunkt i den cirkulære tankegang, indsigt i hvilken betydning adfærd kan have for at opnå større ressourceeffektivitet og inputs til hvordan du kan arbejde med intern affaldshåndtering og logistik, så alle led i værdikæden bidrager til ressourceeffektivitet.

Indkøb

Som indkøber har man mange muligheder for at bidrage til et mere ressourceeffektivt forbrug. Udfordringen er, at man ofte tager udgangspunkt i, hvad man ’plejer’ at købe ind. Men så får man ikke udnyttet mulighederne i markedet til at finde eller skabe mere ressourceeffektive løsninger.

Indkøbere har typisk IKKE kontrol over hele den interne værdikæde – (adfærd og affald). Men gennem dialog med en udvidet brugerkreds kan man sikre, at indkøb er tænkt hele vejen igennem fra forbrug til anvendelse og bortskaffelse.

Den udvidede brugerkreds består derfor ikke kun af direkte brugere af produktet som fx klinikere, men også repræsentanter fra service og logistik, der er afgørende for at finde realistiske helhedsløsninger.

Læs mere om indkøb

 

Adfærd

Den cirkulære tankegang kan hjælpe med at rette opmærksomheden mod de områder, hvor vi ved ofte ganske små ændringer i vores egen adfærd, kan gøre en positiv forskel. Den cirkulære tankegang peger på, at der hvor vi kan gøre den største forskel i forhold til at reducere ressourceforbruget og miljøbelastningen generelt, er ved at bruge mindre.

Ved at tænke de forskellige niveauer af ressourceeffektivitet igennem i forhold til et bestemt produkt eller aktivitet, er det muligt ret let at vælge det eller de områder hvor man bedst kan gøre en forskel. Den cirkulære tankegang kan også bruges til at identificere udfordringer, som måske ikke kan løses gennem adfærd, men hvor der skal stilles indkøbskrav, redesignes eller den kan pege på områder hvor der er behov for innovation.

 

Affald

Omstilling til en mere ressourceeffektiv økonomi kræver at løsningen med forbrænding af affald gentænkes. Det væsentligste indsatsområde er at forebygge at affald opstår. Forebyggelse sparer både miljøet og klima, men giver også en finansiel besparelse på indkøb og intern logistik. Løsningen skal findes i samarbejde på tværs af den interne værdikæde mellem indkøb, brugere og affaldshåndtering.

Forebyggelsesopgaven handler om at have god viden og data om værdier og potentialer i affaldet, og at sikre effektive indsamlings- og logistiksystemer for de typer affald der kan enten genbruges eller genanvendes. Men det handler også om at understøtte den adfærd der skal sikre at de værdifulde ressourcer sorteres bedst muligt. Og sidst men ikke mindst er det afgørende at få tænkt affaldshåndteringsprocessen igennem også efter affaldet har forladt egen organisation, således at der er fuld kontrol med og indsigt i hvor ressource ender.