Formål

Formålet med dette roundtable er at have en tydelig plan for, hvem der kan hjælpe med at realisere de handlinger på tværs af værdikæden, som alle aktørerne er blevet enige om, og hvad det er, der skal til.

Forventet resultat

Handlingsplan

Forudsætninger

Aktørerne har siden sidste roundtable reflekteret over, hvem der kan bidrage til at realisere de nødvendige handlinger.  Hvordan man i den konkrete værdikæde kan skabe ny værdi, skalere indsatsen og skabe forandring.

Det er vigtigt, at nogle i teamet har en klar forståelse for principperne i cirkulær økonomi, og  kan bidrage til at omsætte makroøkonomiske principper til konkrete forretningsmuligheder. Du får også brug for en erfaren facilitator, som kan kommunikere i øjenhøjde med aktørerne, uanset om det er en global eller lokal virksomhed. Sidst men ikke mindst: Du får brug for kreative og innovative kompetencer.