Involvering skaber dialog og innovation

Formålet med Trin 2 er at finde løsninger der både skaber forretningsmæssig værdi OG er mere ressourceeffektive ved hjælp af den cirkulære tankegang for alle aktørerne i  værdikæden. Ved at involvere aktører fra hele værdikæden sikrer processen, at de løsninger I finder sammen også er realistiske at gennemføre.

Det får I ud af trin 2

Ved at følge de tre veldefinerede trin i modellen holder I fokus på de centrale spørgsmål i værdiskabelsen og kan arbejde målrettet frem mod problemløsningen.

Processen i dialog- og innovationsmodellen er sikret fremdrift med tre fysiske møderunder kaldet ”Roundtable” og det tilknyttede hjemmearbejde mellem møderne.

Involveringsfasen indeholder følgende trin:

Modellen for dialog og innovation fokuserer på tre sammenhængende aspekter af værdiskabelsen, som sikrer den nødvendige fremdrift i forløbet. Klik og hent inspiration til, hvordan du tilrettelægger din egen proces.:

1 Roundtable I 2 Roundtable II 3 Roundtable III