Procesguide – Sådan arbejder du på tværs af værdikæden

Fokus på værdikædesamarbejde

Værdikædesamarbejde betyder, at man arbejder både tværfagligt i egen organisation, dvs. den interne værdikæde, og på tværs af andre organisationer i den eksterne værdikæde:

Værdikædesamarbejde kræver involvering af mange parter og masser af nytænkning. Målet er at give både mere bæredygtige produktions- og og forbrugsformer med udgangspunkt i tankerne fra cirkulær økonomi.

Procesmodellen her er udviklet og testet i Materialestrømsprojektet. Procesmodellen  mindsker kompleksiteten og bidrager til at facilitere arbejdet med  værdikæder Modellen er udviklet med udgangspunkt i plastemballage affald., men kan også bruges for andre produkttyper og uden for hospitalsverdenen.

Modellen kan hjælpe med:

  • Finde frem til kernen i de problemer, der skal løses.
  • At komme fra det makroøkonomiske niveau til virksomhedsniveau, hvor I kan finde nye cirkulære forretningsmodeller.
  • Etablere en fælles platform for dialog og innovation på tværs af værdikæden.

Modellen har tre trin:

1 Forberedelse 2 Dialog og innovation 3 Handling